Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

(съвместен проект на 137 СОУ и СЦРД)

По оперативна Програма ”Развитие на човешките  ресурси” 2007 - 2013, финансирана от Европейския съюз и съфинансирана от Европейския социален фонд, по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-4.2-03  “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Столичен център за работа с деца е водеща организация в проекта "Училище за свободното време".

Нашето участие в Пролет в Европа през 2009 годинаПролет в Европа 2010– по програма на ЕС.
През 2010 кампанията е посветена на "Европейското гражданство и основните човешки права". Тази година е също така Европейска година на борба с бедността и социалното изключване и Пролет в Европа споделя нейните основни цели като насърчава срещи, взаимодействие и дискусии, които помагат да се оформи образа на бъдеща Европа.
С присъединяването си към Пролет в Европа учители и ученици от училището участват в широк кръг от дейности, състезания и онлайн дискусии лице-в-лице. Нашето участие в Пролет в Европа през 2009 година

Нашето участие в Пролет в Европа през 2009 година

eTwinning е част от програмата Коменски – учене през целия живот. В нея всеки участник може да обменя идеи, добри практики, да иницира и участва като партньор в различни проекти, да  участва в различни онлайн обучения свързани кариерното развитие.

Наши проекти за учебната 2009/2010 година

Екипът, който работи по проектите е съставен от колеги съмишленици от различни образователни области.

Cultural games and Festivals към проекта са се присъединили 89 партньора  от Турция, Румъния, Полша, Испания, Македония, Белгия, Словения, Унгария, Великобритания, Хърватска, Естония др.

Secrets of Folk Dances – 104 партньора по този проект от Турция, Румъния, Полша, Испания, Македония, Белгия, Словения, Унгария, Великобритания, Хърватска, Естония, Гърция,  Италия, Кипър,

Let’s create The European Park of Miniature Buildings! – 14 партньора от Турция, Румъния, Германия, Великобритания, Испания, Полша.

Tradition – 54 партньора от Турция, Румъния, Германия, Великобритания, Испания, Полша

Art from garbage
Цел:  Развиване на  въображението и формиране на екологични компетентности на учениците. Обработка на отпадъци в декоративни предмети. Изграждане на положително  отношение към околната среда, към качеството на средата, към природата.
- 27 партньора от Турция, Румъния, Полша, Испания, Македония, Белгия, Словения, Унгария, Великобритания, Хърватска, Естония, Гърция,  Италия, Кипър,

THE WAY WE LIVE
В срок от две години, учениците от различни страни ще имат възможност да обсъждат теми всеки ден с учениците в цяла Европа. Те ще разширят знанията си за храните, околната среда и култура. – 5 партньора от Турция, Полша и Румъния

A Puzzle of Europе
Учениците активно да изучават географията на Европа с помощта на голяма визуална карта и да придобият по-добри знания на места, разстояния, размери. Пощенски картички им помогнат да видят различни пейзажи и да отделят повече внимание на различията между север /юг, море/ планина, град /държава/, и така нататък. Текстът на пощенските картички не само дава основна информация за различни места и начини на живот, но помага и за показване на езици, говорени в Европа и в света – 100 партньора от Турция, Румъния, Полша, Испания, Македония, Белгия, Словения, Унгария, Великобритания, Хърватска, Естония, Гърция,  Италия, Кипър.

The most beautiful places in our country - 5 партьора от Турция, Полша и Румъния

Comenius project: Mathematics curricula and teaching methods in countries – 10 партьора от Турция, Полша и Румъния

Страница 9 от 10

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре