Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

БНР Радио България
Публична покана - Рег. №9008469/08.11.2012г. регистрирана в АОП
http://www.monitor.bg/article?id=322820
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zV1guJcbJ28

Инициативата е по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" (УСПЕХ), който се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Алтернативен метод за справяне с проблемните ученици и задържането им  в училище предлагат от Министерството на образованието. Това ще става под формата на различни извънкласни дейности.
Подобно на някогашните кръжоци извънкласните занятия ще са в различни области - от туризъм до мода и са част от европроекта "Успех".

Цел на проекта: Създаване на условия за развитие на потенциала на личността на учениците с цел превенция на отпадането от образователната система, както и намаляване на проявите на агресиявно поведение, с оглед бъдеща социална и професионална реализация.

Допустими бенефициенти: МОНМ

Срок на изпълнение: 2011 - 2014 г.
За повече информация за проекта: тук

"Имало едно време ... една приказка" е съвместен проект, разработен от европейски училища в Италия, Обединеното кралство, България, Румъния, Турция и Испания. Една от основните цели на този проект е взаимно споделяне на национални  истории и регионални приказки.  През учебната 2011/2012 година вниманието ще се съсредоточи върху традиционните приказки в страните от Европа- участнички в проекта. През следващата 2012/2013 година проектът е фокусиран към регионалните приказки. Дейностите по проекта ще позволят  учениците да се срещнат с културното многообразие в Европа, да се повиши осведомеността им за различни европейски езици и култури. В комуникацията между  образователните общности (училища, учители, ученици и родители) ще се насърчи използването на информационните и комуникационни технологии за развиване на идеите и споделяне на резултатите по дейностите.
Стойност на проекта  -  20 000 евро.

Към сайта на проекта:  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p63869

Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие.
Предназначен е за детските градини и училищата.

Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие.

В основата на проекта стои грижата за здравето на децата, като борбата срещу затлъстяването на съвременните деца, се води чрез ежедневна консумация на 400 гр разнообразни зеленчуци и плодове.

Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие. Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие.Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие. Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие. Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие.

В началната училищна възраст децата създават трайни хранителни навици – както добри така и вредни. Затова ръководството на училището възложи на учителите от първи клас да разработят и допълнят проекта.

Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие. Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие. Проектът „Училищен плод“ финансиран от Държавен Фонд Земеделие.

По проекта работят:

  • Іа клас с кл. ръководител Н. Павлова
  • Іб клас с кл. ръководител Хр. Георгиева
  • Ів клас с кл. ръководител М. Тисовска
  • Іг клас с кл. ръководител С. Никифорова

Страница 7 от 10

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре