Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

БНР Радио България
Публична покана - Рег. №9008469/08.11.2012г. регистрирана в АОП
http://www.monitor.bg/article?id=322820
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zV1guJcbJ28

Инициативата е по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" (УСПЕХ), който се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Алтернативен метод за справяне с проблемните ученици и задържането им  в училище предлагат от Министерството на образованието. Това ще става под формата на различни извънкласни дейности.
Подобно на някогашните кръжоци извънкласните занятия ще са в различни области - от туризъм до мода и са част от европроекта "Успех".

Цел на проекта: Създаване на условия за развитие на потенциала на личността на учениците с цел превенция на отпадането от образователната система, както и намаляване на проявите на агресиявно поведение, с оглед бъдеща социална и професионална реализация.

Допустими бенефициенти: МОНМ

Срок на изпълнение: 2011 - 2014 г.
За повече информация за проекта: тук

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре