Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

uchene otvad stenite na klasnata stayaЕРАЗЪМ+

Проект "Учене отвъд стените на класната стая"

№ 2016-1-UK01-KA219-024434-5

"Учене отвъд стените на класната стая" е проект, който ще разработи иновативни начини, чрез които учителите могат да осигурят по-вълнуващо реализиране на учебното съдържание за учениците. Проектът включва обучение на открито с цел повишаване на ентусиазма на учениците, постиженията им, свързан е с основните им умения по математика, науки и грамотност. Тези елементи са  съществен компонент за успешен, професионален и социален живот." (Европейска комисия, тематична работна група, 2010-2013 г.) Много ученици от начална училищна възраст са с ниска успеваемост, до 20% от младите европейци не достигат минимално ниво на умения в областта на математиката и науката.

В доклада Ofsted, за повишаване на стандартите и подобряване на живота, (UK) е установено, че когато са планирани и изпълнени добре, уроците извън класната стая допринасят значително за повишаване на тези стандарти и до подобряване на личното, социално и емоционално развитие на учениците. Смята се, че обучението извън класната стая може да направи ученето по-ярко и интересно за учениците и да подобри разбирането на науките от тях. Този проект ще се занимае с постиженията на учениците в ключови области на нашата учебна програма. Обучението ще  ни помогне да разработим по-ефективни начини за мотивиране на учениците от начална училищна възраст. Свързване на външните преживявания като стимули овладяване на знания и умения по математика, грамотност и науки ще подобри качеството на ученическата дейност.

Партньорите са 8: Англия, Белгия, Испания (Тенерифе), Литва, България, Румъния и Италия. Училищата-партньори от различен тип (публични, частни, с повече и с по-малко ученици) от различни икономически и социални райони. Това ще направи по-голямо въздействието на проекта по отношение на опита, обучението и резултатите, заради  домоментния им опит. Ще се предложат планирани дейности за обучение и ще се споделят идеи за разпространение на опита. Един по-широк набор от иновативни идеи за обучение ще бъде споделения опит между партньорите. Някои училища-партньори включват и предучилищна училищна възраст. Осъзнаваме колко е важно ранното развитие на ключовите умения, да бъдат планирани и включени в  обучителни дейности и ученици от тази възраст.

Дейностите ще включват: краткосрочни програми за обучение, транснационални срещи за координаторите, които ще поддържат организацията на проекта и дейностите, извеждайки обучение в практиката и висококачествени образователни материали. Те включват данни за измерване на въздействието на проекта:въпросници, брой участници на дейностите за обучение, учебни материали и други, DVD-та като доказателства за работата по проекта, блог, свързан с училищните сайтове.

Надяваме се, че:
методология на проекта ще бъде използвана и от други училище; дейностите на на открито да имат увеличаващ се потенциал за обучението на децата. Ние ще използваме нашите богати градски и селски среди и ще се опитаме да увеличим въздействието на  тези дейности максимално; Ще засилим положителните  преживявания на нашите деца. В културни различия, в различните стилове на учене и опит ние откриваме богатство за обучението, което този проект може да предложи на персонала и учениците. Когато е възможно, се надяваме да вградим прогресивни и устойчиви практики за обучение в нашата учебна програма, обучение за всяка от групите чрез инициативи за иновативни практики. Добре планираните дейности могат да спомогнат за развитието на уменията на задаване на въпроси и критично мислене, които са необходими за нашите деца и да отговорят на социалните, икономическите и екологичните промени на живота в бързо променяща се Европа.
Когато ние споделяме идеи, инициативи и обучение  специфични за нашите институции и европейски страни, ние се надяваме това да доведе до повишаване и  на учителската мотивация. Резултатите ще бъдат огромни за всички участници в рамките на проекта, това  се дължи и на досегашния ни опит за работа в европейски проекти и разбиране на важността на задачите за разпространение на резултатите, за да достигнат те до по-широка аудитория, за да имат дълготраен ефект и наистина да ни накара да променим нашите виждания за това какво можем да се научи отвъд стените класната стая.

Повече за проекта ще научите на: https://twinspace.etwinning.net/26848/home

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре