Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Уважаеми ученици и родители,

Поради епидемичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе по следния начин:
1. Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици I и VIII клас и техните родители. Събитията ще се състоят в двора на училището:

  • 10:00 ч. – откриване;
  • 10:30 ч. – час на класа.

2.    За учениците от III, V,VI и  VII клас ще се проведе единствено час на класа с класните ръководители от 11:30 ч. до 12:10 ч.;
3.    За учениците от II, IV, IX, X, XI и  XII клас ще се проведе час на класа от 12:30 ч. до 13:10 ч.

Ръководството и екипът на 137 СУ „Ангел Кънчев“ пожелава на всички здрава, спокойна и присъствена учебна година.

Нека всички спазваме правилата – да носим маски и спазваме отстоянията.

Ръководството на 137 СУ "Ангел Кънчев" Ви информира, че за 5-ти клас има свободни 5 /пет/ места в паралелката с ИУЧ (избираеми учебни часове) по предприемачество и бизнес.

Списъци с разпределението на учениците по класове са изнесени в училище.

В съответствие с ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА на територията на град София, 137 СУ  "Ангел Кънчев" обявява 12 свободни места.

Приемът на документи ще се извърши чрез подаване на заявление в канцеларията на училището от 9:00 до 17:00 часа в периода от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. вкл.

15.06.2020 г. - в 18:00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране на сайта на училището и на таблото пред училището.

от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17:00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране чрез оригинала на удостоверението от детската градина.

Страница 6 от 14

Предстоящи събития

esafety label 137high school

icon instagram   icon fb

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре