Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...


Уважаеми потребители,


от 06.03.2023 г. 137 СУ "Ангел Кънчев" има изграден изцяло нов информационен сайт, достъпен на адрес: https://137su.org.
За актуална информация за дейността на училището, моля, посетете https://137su.org

Настоящата страница ще бъде активна до 30.3.2024 г.


 

vizitka 137sou past and presentИсторията и традициите на 137 СУ са изградени от ежедневния стремеж за добри образователни резултати и реализирането на учениците ни в различни университети и на Европейския пазар на труда.Особена гордост за нас са успехите на тези наши ученици,които са започнали и завършили училищното си образование в 137 СУ.

Постигнатото дотук е резултат от неспиращият дух на търсене на новото в образователната сфера.

-2008/2009 учебна година-апробация на българския електронен образователен продукт ЕНВИЖЪН envision logo
-2011 г.-апробация на българския образователен продукт - JUMPIDO jumpido logo;
-2017-стартирират първите уроци,свързани с основите на роботиката-във всички етапи;
-2010-2015-чрез програма Коменски ние реализирахме успешно:3 междуучилищни партньорства,партнирахме активно в 2 регионални партньорства,организирахме и проведохме учебна визита;
-2015-2017-137 СУ бе активен партньор в международен консорциум,в това число с Националната школа по мениджмънт – България в Еразъм+ проекта „CL@SS“.Чрез това партньорство въведохме методология за усвояване компетенциите на 21 век от нашите ученици;
-2016-2018 - реализиран проект по програма Еразъм+,К1,"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ И  СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ".
-2016-2020 - екипът на 137 СУ реализира Еразъм+,К2 проектите:"G.R.E.E.N.","Learning beyond the classroom walls", "S.A.M.E".

Към опита на организацията добавяме и повече от 28 реализирани eTwinning проекти,почти всички носители на национален и европейски знак за качество.

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре