Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

юнеско60th Anniversary of the UNESCO Associated Schools Project Network60th Anniversary of the UNESCO Associated Schools Project Network
Discovering the UNESCO-ASP Network using World Poems

The UNESCO-ASP Network was created in 1953 and it comprises now more than 9,000 schools in 180 countries. The UNESCO-ASP Schools in Spain, in collaboration with the ASPNet of Portugal, made ​​the following proposal to celebrate in 2013 its 60th anniversary: ​​Presenting a collection of poems from around the world and in any language to appreciate and highlight the common values ​​of the UNESCO ASPNet, entitled

Discovering the UNESCO-ASP Network using World Poems

This activity will present a collection of poems to appreciate and promote the common values ​​that are present in the ASP Network projects.
Проект по случай 60 годишнината от създаването на мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО
Откриване на мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО чрез стихотворенията в света

Мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО е създадена през 1953г. и сега обхваща повече от 9000 училища в 180 държави. Мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО в Испания, в сътрудничество с мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО в Португалия, даде следното предложение за честването на 60 годишнината през 2013г.: Представяне на стихотворения от цял свят и на всички езици, олицетворяващи всеобщите ценности на мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО, със заглавие "Откриване на мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО чрез стихотворенията в света".

Тази дейност ще представи стихотворения от цял свят, олицетворяващи сеобщите ценности на мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО.

Учениците от 137 СОУ - 6 и 4 клас, ръководени от г-жа Ренета Вълкова, взимат дейно участие в проект "YoGoTe", на ЮНЕСКО. С особен принос към проекта се изявяват Деси Кирилова Николова - 6 г клас, Виктория Олег Вукадинова и Кристиян Людмил Емилов - 4 в клас. Деси Кирилова Николова участва с авторско стихотворение на тема "Мира и човешките права", което представя с жестомимичен превод.Знаците, които тя показва, са на международен YoGoTe език, специално създадени за проекта

Вижте материалите по проекта - стихотворение, рисунки, снимки

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нагоре