Този сайт използва бисквитки. Прочети повече...

Уважаеми родители,
Екипът за подкрепа на личностното развитие (ЕПЛР) при 137 СУ от психолози, логопеди и педагогически съветници работи усърдно с Вас и вашите деца по договорките, които имате във приложенията Viber и Messendger.

С уважение и признателност към вашето разбиране и търпението, които проявявате.

За необходимостта да се говори за коронавирус: децата са тревожни, когато са държани на “тъмно”.

Да не се страхуват родителите да говорят за коронавируса. Повечето деца вече са чували за вируса или са виждали хора, носещи маски за лице, така че родителите не трябва да избягват да говорят за него. В действителност децата се притесняват повече, ако не говорим за нещо. Родителите са тези, които слушат новините и ги филтрират към детето. Целта трябва да бъде да помогнат на детето да бъде информирано по успокояващ начин на фона на всичко, което то чува, че се говори.

Да се дава информация, която е подходяща за развитието на детето. Да се внимава да не се дава много информация, която да се окаже прекалена. Вместо това е важно да се отговаря на въпросите, които детето задава. Родителите да направят всичко възможно да отговарят ясно и честно. Добре е да не може родителите да отговорят на всичко, което детето ги пита.

Да се следват думите на детето. Родителите да бъдат активни в това да поканят детето да им каже всичко, което е чуло за коронавируса и да се интересуват от това как се чувства. Да дадат възможност детето да задава въпроси. Не бързи въпроси, на които веднага да се отговаря. Целта на говоренето е да се избегнат плашещите фантазии, които новините извикват в детето.

Да се справят със собствената си тревожност. Генералната линия тук е: „Когато се чувствате най-тревожни или изпаднали в паника, това не е моментът да говорите с детето си за ситуацията с коронавируса “.  Когато родителите се чувстват по-тревожни е добре да отделят малко време да се успокоят, а след това могат да се опитат да проведат разговор или да отговорят на въпросите на детето си.

Да бъдем успокояващи. Децата са много егоцентрични, така че, когато слушат по новините за коронавируса, то това е достатъчно да ги накара да се притесняват сериозно, че ще го хванат. Полезно е детето да бъде успокоено за това, че грипът е много по-често срещан и в действителност децата имат много по-леки симптоми.

За да се чувстваме в безопасност е важно да се съсредоточим върху това, което правим. Важен начин да се успокоят децата е да се наблегне на предпазните мерки, които предприемаме. Джейми Хауърд, доктор по медицина, детски психолог от Института за детско съзнание, отбелязва: „Децата се чувстват овластени, когато знаят какво да правят, за да се пазят.“ Тук трябва да се каже начина на предаване на коронавируса -  най-вече чрез кашлица и докосване на повърхности. СЗО препоръчва старателното измиване ръце. Затова  е важно да се напомня на децата, че е необходимо да се грижат за себе си, като мият ръцете си със сапун и вода в продължение на 20 секунди (или колкото е са на две песни на популярната „Честит рожден ден“) - преди да се хранят и след като си издухат носа, при кашлица, кихане или използване на банята. Ако детето пита за маски за лице, може да се обясни, че експертите от СЗО казват, че на повечето хора те не са необходими. За хората, които децата виждат, че се движат с маски може да се обясни, че тези хора са особено предпазливи.

Да се придържаме към рутината. Това е ключово при затварянето на училището или детската градина. Грижите е важно да се структурират по познат начин - с редовно хранене и лягане. Да се продължава да се говори с детето. Да му се каже, че когато родителите знаят повече, те ще му кажат. Нека линията на комуникацията да бъде отворена. Родителите могат да кажат:" Въпреки, че в момента нямаме всички отговори, когато научим повече веднага ще ти кажем."

Препоръките са на Джейми Хауръд, доктор по медицина, детски психолог от Child Mind Institute.
Превод: Анет Маринова, психолог.

Уважаеми родители,

Часовете в 137-мо СУ се провеждат редовно и както следва:
за 1-ва смяна от 09:00 ч. до 13:20 ч.
за 2-ра смяна от 13:30 ч. до 18:10 ч.

Всички класове имат изградени Viber групи.
1-4 клас - създадени виртуални класни стаи в платформата https://web.seesaw.me.
5-7 клас работи  основно в платформата https://zoom.us, ползва и https://discordapp.com.
8-12 клас работи в https://discordapp.com, където има създаден виртуален сървър 137 СУ "Ангел Кънчев".

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 16 март 2020 г. Националната школа по мениджмънт (НШМ) ще набира кандидати за участие в програмата за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначена за ученици от гимназиален етап в средни училища и професионални гимназии и осъществявана съвместно от НШМ и Института за следдипломна квалификация към УНСС.

В тази връзка се обръщам към Вас с молба да информирате по подходящ начин учениците, обучавани понастоящем в гимназиален етап на образование във Вашето училище и/или техните родители за текущата кампания, като за целта прилагам информационни материали с подробности за условията и сроковете за прием и обучение.

Школата е създадена през 1990 година, като понастоящем през курса са преминали над 7000 младежи. Обучението в НШМ е с продължителност две години и се провежда в съботно–неделна форма, без откъсване от училище. Преподаваните теми са с фокус върху усвояването на базови управленски и предприемачески компетентности, вкл. и развитие на социални умения. Освен фундаментални знания в областта на бизнеса и икономиката и навременно кариерно ориентиране, завършилите курса в НШМ придобиват квалификация от ИСК при УНСС.

Обучаваните в НШМ не заплащат семестриални или годишни такси за обучението си, а единствено минимални административни такси за явяване на изпити, дипломиране и техническо обслужване.

Повече информация за Школата можете да намерите на адреси:

Брошура

Като разчитам на Вашето съдействие, оставам с уважение

Йонко Бушняшки

Председател на УС на НШМ

Страница 6 от 12

През учебната 2016/2017 година, езиков и изпитен център АВО предлага курс по английски език за всички ученици от 1-ви до 6-ти клас, който ще се провежда в 137 СУ „Ангел Кънчев“ Повече>>

AvoBell obyava 2015

Нашите партньори

Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ Партньор на 137 СОУ

ucha se

Нагоре